You are here: Home» Overview» Administrative Offices

Administrative Offices

Deanship and Party officials

Deans:  
Dean: Zhang Shouwen
Deputy Dean:  Pan Jianfeng    Wang Xixin     Yang Xiaolei      Xue Jun       Guo Li  
Assistant Dean: Yi Ming    Yang Ming     Che Hao     Hou Meng      Chen Ruoying        Li Yuanyuan

Party officials:
Party Secretary: Pan Jianfeng
Vice Secretary: Piao Wendan   Yang Xiaolei
Members: Wang Cheng   Wang Jiancheng     Shen Kui    Zhang Qi      Zhang Shouwen   Guo Li     Pan Jianfeng

Labor Union:
Chairman: Qian Mingxing
Vice Chairman: Zhang Shuanggen      Nian Yijia
Publicity Committee: Wang Shekun
Organizing Committee: Hong  Yanrong
Welfare Committee: Zhang Jie
Female Members Committee: Huang Chen
Event Committee:  Jia Weiwei

Academic Affairs
Academic Committee:
Chairman: Chen Xingliang
Vice Chaiman:Chen Ruihua     Shen Kui
Members: Zhu Suli  Liu Kaixiang  Liu Yan   Zhang Shouwen  Zhang Qi     He Weifang   Qian Mingxing   Gong Renren   Liang Genlin   Pan Jianfeng

Degree Committee:
Chairman: Pan Jianfeng
Vice Chairman: Song Ying
Members: Guo Li  Gan Peizhong    Wang Jiancheng    Wang Lei    Fu Yulin     Xu Aiguo     Wang Hui   Yi Jiming   Wang Xin    Lou Jianbo     Xue Jun

Contact Us

Address:
Room 108 Kaiyuan Building,
Law School of Peking University
Haidian District, Beijing, China 100871

Tel: 86-10-62751699
Fax: 86-10-62756224

LL.M. in Chinese Law Program
Tel: 86-10-62751699
Fax: 86-10-62756224
Email: llmpku@pku.edu.cn, llmpku@gmail.com